سال نو مبــــــارک...

 

ــــــــــال یکهزارو سیصـــــــدو نــــــــــود و دو مبــــــــــارکــــــــــ

 

عید باستانی نوروز بر شما نوادگان پاک نیت ، راست گفتار و نیک کردار آریایی تهنیت باد.

امیدوارم سالی سر شار از سلامتی ، موفقیت و کامیابی والبته پر از تلنگر داشته باشید.

ماچهوراقلبهوراقلبهوراماچ

 

نوروزتان پیــــــــروز ، هر روزتان نـــــــــوروز

/ 0 نظر / 23 بازدید